OKJ-s tanfolyamok a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete (FVSZE) szervezésében valósultak meg.

A tanfolyam Széchenyi 2020 pályázat keretein belül indúl.

A pályázati oktatást –  a Széchenyi István Mezőgazdasági Gimnázium és Szakközépiskola nyerte el.

Az FVSZE együttműködési szerződés keretében, mint koordinátor, szervező és mentor vesz részt a tanfolyamok sikeres lebonyolításában.

A tanárokat és szakképzett előadókat az oktatási intézmény biztosítja.

 A támogatott képzések a mezőgazdasági termelői, erdőgazdálkodói, élelmiszer feldolgozói tevékenységet végzők részére nyújthatók, továbbá olyan önkormányzatok is delegálhatnak a tanfolyamra résztvevőket,  akiknek a gazdasági tevékenyéségében az alábbi TEAOR számok benne vannak. 

 A tanfolyamon minden résztvevő 90%-os állami támogatásban részesül, a fennmaradó 10 %-ot az oktatási intézmény részére kell megfizetni, a tanfolyam megkezdése előtt.

 A résztvevő által fizetett díj tartalmazza a vizsgadíjat is. 

 A jelentkezési lap aláírásával és a befizetéssel egy jogviszony keletkezik – amennyiben a támogatott személy nem jelenik meg az oktatási helyszínen, az oktatási idö 50 %-át meghaladóan ( jelenléti ívvel igazolt a jelenlét) és nem jelenik meg a vizsgán – a támogatás teljes összegű visszafizetésére kötelezett. 

 A tanfolyamok helyszíne Füzesgyarmat.

A tanfolyamok várható indulási ideje: 2020 április és  folyamatosan, a jelentkezések függvényében.

 Tanfolyam minimum 15- 20 fő jelentkezése esetén indulhat el.

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

  •  jelentkezési lap
  • személyi igazolvány
  • lakcím kártya
  • TAJ kártya
  • adókártya
  • jogosítvány (Aranykalászos gazda képzés esetében szükséges, mivel a komplex szakmai vizsgára bocsájtás egyik feltétele)
  • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum
  • foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye

Támogatott képzésen való részvétel feltételei:

  1. MÁK ügyfélazonosító/ régi MVH-s regisztrációs számkiadását igazoló határozat

Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs számmal, a megyei kormányhivataloknál igényelhet.

  1. Agrártevékenységet igazoló dokumentumok

 – őstermelő vagy

benyújtandó dokumentum: őstermelői igazolvány (plasztik kártya), érvényes értékesítési betétlap, ideiglenes őstermelői igazolvány

– közös őstermelő vagy

benyújtandó dokumentum: őstermelői igazolvány (plasztik kártya), érvényes értékesítési betétlap, ideiglenes őstermelői igazolvány

a képzésen résztvevőnek saját MÁK azonosítóval kell rendelkeznie, nem felel meg a fő tag azonosítószáma

 – családi gazdaság vagy

benyújtandó dokumentum: családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozata (gazdaság vezetője és tagjai vehetnek részt), a vezető őstermelői igazolványa, ideiglenes őstermelői igazolványa

  a képzésen a vezető saját MÁK azonosítóval vehet részt, a meghatalmazott a vezető azonosítójával, meghatalmazással vehet részt (10. sz. melléklet meghatalmazás minta) 

– egyéni vállalkozó vagy

benyújtandó dokumentum: egyéni vállalkozói igazolvány vagy a kormányhivatalok által a nyilvántartásba vételről kiállított igazolás 

– agrártevékenységet végző cég

benyújtandó dokumentum: tárolt cégkivonat

a vezető alanyi jogon, alkalmazottként meghatalmazással, munkáltatói igazolással 

a képzésen a vezető a cég MÁK azonosítójával vehet részt, a meghatalmazott is a cég azonosítójával, meghatalmazással vehet részt . 

A pályázat által előírt TEÁOR/ÖVTJ (őstermelőknél) számok:

Mezőgazdasági tevékenység végzők esetén:

Mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást. 

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (01)

Állattenyésztés (014)

Évelő növény termesztése (012)

Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás (016)

Nem évelő növény termesztése (011)

Növényi szaporítóanyag termesztése (013)

kivéve a Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (017)

Vegyes gazdálkodás (015)

Élelmiszer-feldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervevet, amely … az állami adóhatósághoz bejelentett – 10 és 11 besorolás szerinti ágazatba tartozó tevékenységet folytat kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás)TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek”. 

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.4 Növényi, állati olaj gyártása

10.5 Tejfeldolgozás

10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása

10.7 Pékáru, tésztafélék gyártása

10.8 Egyéb élelmiszer gyártása

11.01. Desztillált szeszes ital gyártása

11.03. Gyümölcsbor termelése

11.04. Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.05. Sörgyártás

11.06. Malátagyártás

11.07. Üdítőital, ásványvíz gyártása 

Az alábbi tanfolyamok kerülnek meghírdetésre:

 ao17 Falusi Vendéglátó                                 – OKJ 31541 15   E -000050/2013/A015

                                  840 óra                                   57.798,- FT

  ao41 Sajtkészítő                                           – OKJ 31541 09    E-000050/2013/A023

                                 470 óra                                   32.933,-FT

ao34 Gyümölcspálinka gyártó                    – OKJ 31551 04   E- 000050/2013/A008

                                  360 óra                                   25.182,- Ft

 ao34 Méhész                                                 – OKJ  32621 02   E-000050/2013/A007

                                 320 óra                                  21.744,- FT

 ao50 Zöldség-gyümölcs  feldolgozó         – OKJ 31514 

                              240 óra                                  17.028,- FT

 

A tanfolyamok pénteki és szombati napokon kerülnek megrendezésre.

Az utazásról a részvevőknek egyénileg kell gondoskodnia. 

További részletek kérhetők az FVSZE -alábbi elérhetőségein:

 

titkarsag (at) fvsze.com

06 30 212 4770 – Gergely Mária